Op 8 juli 2019 is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het “Tijdelijk Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie” aangeboden aan de Tweede Kamer en deze is per direct in werking getreden.

Dit tijdelijke handelingskader biedt een landelijk kader voor de omgang met PFAS-houdende grond en baggerspecie en is in samenwerking met de centrale overheden opgesteld.

Door deze regeling worden wij per direct geconfronteerd met de onderzoek plicht van PFOS, PFOA en GenX van alle grond en baggerspecie, welke ter acceptatie worden aangeboden.

 

Dit houdt in dat:

  • Alle partijen (per direct) alleen kunnen worden geaccepteerd indien deze zijn onderzocht op  PFOS, PFOA en GenX.
  • Grond die ongekeurd wordt aangeleverd is zonder analyse op PFAS niet meer mogelijk.
  • Acceptatie kan plaatsvinden indien de gehaltes van genoemde stoffen zich onder de toepassingsnorm industrie bevinden. Gehaltes boven de toepassingsnorm kunnen (vooralsnog) niet worden geaccepteerd t.b.v. extractieve reiniging en/of hergebruiksgrond.
  • Er geldt geen overgangstermijn ten aanzien van accepteren van licht verontreinigde grond. De uitgevoerde onderzoeken (partijkeuring en/of bodemonderzoeken) kunnen worden gebruikt, echter met aanvullende analyse op PFOS, PFOA en GenX.
  • Dit kader geldt ook voor rechtstreeks grondverzet naar een toepassingslocatie.

 

Voor meer informatie zie:

  • https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-bagger-pfas/faq/per-wanneer/
  • Per wanneer is onderzoek naar PFAS verplicht en is sprake van een overgangstermijn voor eerder uitgevoerde partijkeuringen en (water)bodemonderzoeken? – Bodem+ – bodemplus.nl

Voor onderzoeken ten behoeve van projecten geldt dat deze per direct PFAS-metingen moeten gaan meenemen in de onderzoeken

  • https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-bagger-pfas