Vergunningen Containers

Wanneer u een container wilt laten plaatsen, kan het zijn dat u een melding moet doen bij uw gemeente. In sommige gevallen is het zelfs nodig om een vergunning aan te vragen. Wordt de container op uw eigen grond geplaatst, zoals op een oprijlaan, dan hoeft u dit vaak niet door te geven aan uw gemeente.

Hieronder hebben wij voor een aantal gemeentes de regels rondom vergunningen en meldingen geplaatst. Let erop dat u zelf tijdig een melding plaatst, of een vergunning regelt. Indien uw gemeente er niet tussen staat, kunt u het beste de website van de gemeente bezoeken of contact opnemen met hen.

Almelo

Bij een containerplaatsing in Almelo heeft u ten alle tijden een vergunning nodig. Deze kunt u aanvragen via gemeente@almelo.nl. Geef daarbij ook uw NAW-gegevens op en dien de aanvraag 3 tot 4 weken van tevoren in.

 

Almere

Wilt u op de openbare weg in Almere een container plaatsen, dan heeft u de vergunning “Voorwerpen of Stoffen op of aan de Openbare Plaats” nodig. Vraag deze vergunning minimaal 4 weken van tevoren aan, in verband met verwerkingstijd en goedkeuring. Een vergunning wordt alleen verleend wanneer de plaatsing tijdelijk en noodzakelijk is. Verder wordt niet ingegaan op de maximale tijdsduur van plaatsing.
Wilt u een vergunning aanvragen, dan dient u leges te betalen. De kosten hiervan kunt u terugvinden op de website van gemeente Almere (Hoofdstuk 20 Diversen, sectie 1.20.1.4). Het formulier voor het aanvragen van de vergunning kunt u hier vinden. Voor meer informatie kunt u op deze pagina terecht.

 

Amersfoort

Als u een container wilt plaatsen in Amersfoort heeft u ten alle tijden de vergunning Tijdelijk Gebruik Gemeentegrond nodig. Deze vergunning dient u 5 dagen voor plaatsing aan te vragen en kunt u hier doen.

De kosten voor de vergunning hangen af van de grootte van de container en de tijdsduur van de plaatsing. Is de container kleiner dan 10 m2 (alle containers tot en met 10 kuub) én blijft de container maximaal 7 dagen staan, dan betaalt u €50. Is de container langer, of blijft deze langer dan een week staan, dan betaalt u €210. Daarnaast wordt belasting berekend voor het gebruik van de gemeentegrond. De precieze kosten hiervan en overige informatie vindt u hier.

 

Amsterdam

In Amsterdam is een melding in de meeste gevallen voldoende. Het maken van een melding kan tot 5 minuten van tevoren en is gratis. Wel is het zo dat de container niet langer dan 7 dagen mag blijven staan. Ook is het zo dat de afmetingen van de toegestane containers beperkt zijn (maximaal 2,4 m bij 4,5 m bij 2,75 m hoog); onze containters met een inhoud tot en met 10 m3 voldoen hieraan.

Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, moet een vergunning aangevraagd worden. Een vergunning moet minimaal 5 dagen van tevoren aangevraagd worden en brengt kosten met zich mee.

De precieze voorwaarden voor een melding vindt u hier. Doorgeven van de melding kunt u online op de website van gemeente Amsterdam.
Meer informatie over de vergunning in Amsterdam vindt u hier. Het aanvragen van de vergunning kan aan de balie van het stadsloket of online.

 

Apeldoorn

Plaatst u een container in Apeldoorn op openbaar terrein, dan heeft u een vergunning nodig. Deze vraagt u aan via gemeente@apeldoorn.nl, telefoon, bij de balie in het stadhuis of via post. Zorg ervoor dat bij de aanvraag de volgende gegevens levert:

 • De locatie waar u de container wilt plaatsen;
 • De oppervlakte die u nodig heeft;
 • De verwachte tijdsduur van de plaatsing. Deze kan later nog aangepast worden;
 • De voorwerpen die u wilt plaatsen (in dit geval een container).

Zie voor meer informatie de pagina Vergunning Bouwmaterialen plaatsen op Gemeentegrond.

 

Arnhem

In Arnhem hoeft u slechts een melding te maken van een containerplaatsing als u de container wilt plaatsen:

 • buiten het centrum,
 • buiten winkelcentra en winkelstraten,
 • buiten het grote groen in de stad.

De melding kunt u hier indienen. Zorg ervoor dat deze minimaal 2 werkdagen van tevoren ingediend is.

Wilt u binnen bovenstaande gebieden een container laten plaatsen, vraag dan een ontheffing aan. Deze ontheffing kan hier aangevraagd worden; zorg dat u dit 3 weken vooraf gedaan heeft.

Lees ook de pagina Gebruik Openbare Ruimte voor meer informatie over containerplaatsing in Arnhem.

 

Breda

Wilt u in Breda een container plaatsen, dan is een melding voldoende wanneer er maximaal 4 objecten geplaatst worden én deze objecten maximaal 4 weken blijven staan. Vul hiervoor het formulier ‘Melding Plaatsing Bouwobjecten op Openbare Plaatsen‘ in; doe dit 7 dagen voor plaatsing van de container.

Wilt u meer dan 4 objecten laten plaatsen, of wilt u de objecten langer dan 4 weken laten staan, dan heeft u de Omgevingsvergunning, Activiteit Roerende Zaken Opslaan nodig. Deze kan aangevraagd worden via het Omgevingsloket Online.

Meer informatie vindt u op deze pagina van de website van gemeente Breda.

 

Den Haag

Bij een containerplaatsing in Den Haag is een melding maken voldoende als de container minder dan 60 uur staat én de container geen gevaar oplevert voor het gebruik van de weg. De melding moet minimaal 5 dagen van tevoren ingediend worden.

Wanneer u langer dan 60 uur de container wilt laten staan, of deze belemmert het gebruik van de weg, dan heeft u de vergunning ‘Inname Openbare Straat’ nodig. De aanvraag voor deze vergunning dient u 3 weken vooraf aangevraagd te hebben.

De melding en vergunningaanvraag kunt op via hetzelfde formulier indienen. Voor meer informatie kunt u hier terecht.

 

Eindhoven

De regels voor het huren van een container in Eindhoven verschillen tussen open en gesloten containers.

U hoeft voor gesloten containers alleen een melding te maken, wanneer deze maximaal 31 dagen blijft staan. U stuurt dan een melding naar ondernemersplein@eindhoven.nl. Deze melding moet 2 dagen voor plaatsing ingediend zijn. Als u langer een gesloten container wilt plaatsen, zult u een omgevingsvergunning moeten aanvragen

Wanneer u een open container wilt plaatsen, dan mag deze maximaal 1 dag blijven staan (van 07:00 tot 19:00). Ook in dit geval neemt u contact op met ondernemersplein@eindhoven.nl. Het langer laten staan van een open container is enkel toegestaan voor ondernemers. Bij plaatsing moet een hek geplaatst worden om de container en moet u een vergunning aanvragen (dit kan met het formulier Aanvragen Gebruik Openbare Ruimte).

Wanneer u als bewoner langer dan 1 dag een container nodig heeft, dan bent u aangewezen op onze gesloten containers (te vinden in ons aanbod 10 m3 containers).

 

Enschede

In Enschede geldt dat bij plaatsing van een container u minimaal een melding moet maken. Hier zijn geen kosten aan verbonden en kan met dit formulier geregeld worden. In sommige gevallen zult u een ontheffing moeten aanvragen. Dit geldt als u de container op de volgende locaties geplaatst wordt:

 • in het stadserf van Enschede (kaart),
 • op een fietspad, rijbaan of nabij kruisingen,
 • op calamiteitenroutes,
 • nabij een uitweg,
 • op of nabij een busbaan/busroute,
 • op of nabij brandkranen/kabels/leidingen,
 • in de onmiddellijke nabijheid van een beschermwaardige boom (artikel 4:10 APV).

Wanneer u een ontheffing aanvraagt, betaalt u $182,60 leges. Dit bedrag moet ook betaald worden, indien de aanvraag afgewezen wordt. U kunt de aanvraag indienen via dit formulier.

Zorg ervoor dat zowel de melding als de aanvraag voor de ontheffing minimaal 3 weken van tevoren indient, zodat deze op tijd verwerkt kunnen worden. Wilt u meer informatie, bekijk dan de pagina Objecten Plaatsen in de Openbare Ruimte.

 

Groningen

In Groiningen moet in ten alle tijden een melding maken wanneer u een container wilt plaatsen, maar het kan ook zijn dat u een vergunning nodig heeft. Dit wordt per aanvraag beoordeeld. De melding/vergunningaanvraag kunt u online indienen via het formulier Aanvraag Vergunning Tijdelijk Gebruik Gemeentegrond. Daarnaast kun u de melding/vergunningaanvraag regelen via email (handhaving.precario@groningen.nl) of via telefoon (14500). Wanneer enkel een melding voldoende is, krijgt u vaak direct toestemming.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van gemeente Groningen.

 

Hilversum

In Hilversum hoeft u in sommige gevallen enkel een melding te maken. Dit geldt wanneer de container minder dan 31 dagen geplaatst wordt én maximaal 6 m2 groot is (dit geldt alleen voor onze 3 m3 containers. In andere gevallen zult u een vergunning moeten aanvragen. Voor zowel de melding als de vergunningaanvraag kunt u gebruik maken van hetzelfde formulier Melding/Vergunning Plaatsing Objecten op de Weg. Houdt rekening met een verwerkingstijd van 5 werkdagen voor het maken van de melding. Voor de vergunning wordt geen verwerkingstijd genoemd. Houd hierbij rekening dat de vergunning goedgekeurd moet worden, dus wacht er niet te lang mee.

Voor de melding betaalt u enkel precariobelasting. Bij de vergunning komen daar ook nog leges bij. Wordt de container op een betaalde parkeerplaats geplaatst, dan komen de parkeerkosten hier nog bovenop. Meer informatie en de precieze tarieven vindt u op de website van gemeente Hilversum.

 

Lelystad

In Lelystad hoeft u geen vergunning aan te vragen, maar moet u een melding maken bij de wijkopzichter. Daarbij is het belangrijk dat u de tijdsduur van plaatsing daarbij doorgeeft. Wilt u een container plaatsen, dan zijn alleen containers toegestaan die afgesloten kunnen worden. In ons aanbod vindt u enkel 10 m3 containers die gesloten kunnen worden. Daarnaast dient u de container dan binnen hekken te plaatsen. Ook wordt het op prijs gesteld als u omwonenden vooraf op de hoogte stelt in verband met mogelijke overlast.

 

Maastricht

Bij het plaatsen van een container in Maastricht heeft u toestemming nodig van de gemeente. Deze kunt u aanvragen op de volgende manieren:

Zorg dat u bij de aanvraag de volgende gegevens bij de hand heeft:

 • uw persoonlijke gegevens
 • gegevens van de plaats waar u het object wilt plaatsen
 • de reden van de plaatsing
 • een situatieschets

Wilt u meer informatie over vergunningen voor containers in Maastricht, bekijk dan de pagina ‘Obstakel op de openbare weg plaatsen, toestemming‘ op de website van de gemeente.

 

Nieuwegein

Wanneer u een container op openbare grond gaat plaatsen, dient u bij de gemeente objectvergunning aan te vragen. Dit kunt u hier doen. Meer informatie vindt u hier.

 

Nijmegen

Bij het plaatsen van een container op de openbare weg in Nijmegen is het maken van een melding voldoende, wanneer er maximaal 4 bouwobjecten worden geplaatst, deze objecten er maximaal 4 weken staan en voldaan wordt aan de regels in de Algemene Plaatselijke Verordering. Voor het maken van een melding geldt, dat deze minimaal 24 uur van te voren om uiterlijk 09:00 ingediend moet worden. Voor de melding betaalt u enkel precariokosten.

Wanneer een melding niet mogelijk is, zult u een vergunning moeten aanvragen. Hiervoor geldt dat deze 3 weken voor plaatsing van de container ingediend moet worden. Voor de vergunning betaalt u naast precariokosten ook leges.

Meer informatie, zoals de precieze kosten, vindt u op de website van gemeente Nijmegen. Het indienen van zowel de melding als de vergunningsaanvraag kunt u doen met het formulier Bouwmaterialen op openbaar terrein melden / vergunning aanvragen.

 

Rotterdam

In Rotterdam heeft u een vergunning nodig, als de container langer dan 5 dagen blijft staan, of als de container groter is dan 15 m3. Indien de container kleiner is en korter blijft staan, dan hoeft u verder niets te doen. Wel moet het afval afgedekt worden, bijvoorbeeld door een dekzeil of door een gesloten container te kiezen. Voor de vergunning hoeft u niets te betalen, maar precariobelasting en eventuele ontheffing voor het parkeerverbod zult u wel moeten betalen.
Vraag de vergunning tijdig aan: de doorlooptijd is maximaal 6 weken (al zal dit vaak korter duren). Het aanvragen kunt u hier doen. Voor meer informatie kunt u hier terecht.

 

Tilburg

In Tilburg moet u een melding Gebruik Openbare Ruimte indienen bij de gemeente wanneer u een container wilt plaatsen. De melding is alleen geldig voor containers die kleiner zijn dan 15 m2. Bij ons vallen alle containers tot en met 15 m3 hieronder (dus niet de 30 m2containers). U mag de container maximaal 4 weken laten staan.

De vergunning kunt u via DigiD aanvragen op deze pagina. Zorg ervoor dat de aanvraag minimaal 4 weken van tevoren ingediend is.

 

Utrecht

De regels voor een vergunning verschillen voor de binnenstad van Utrecht en daarbuiten.

Wanneer u de container maximaal 1 dag plaatst in de binnenstad, hoeft u geen vergunning aan te vragen. Woont u buiten de binnenstad, dan mag u de container maximaal 27 dagen zonder vergunning laten staan. De container mag maximaal 14 m2 zijn (de grootste in ons aanbod is de 10 m3 container). Wanneer de container voor niet-bouwwerkzaamheden (denk aan een verhuizing) wordt gebruikt, mag u de container slechts 1 dag laten staan zonder vergunning. Laat u de container plaatsen op een bepaalde parkeerplaats, dan dient u ten alle tijden een vergunning aan te vragen.

Een vergunning dient u 2 weken voor plaatsing aangevraagd worden en dient een situatieschets of foto’s van de locatie te bevatten. Het aanvragen kunt u op de website van gemeente Utrecht doen. Houdt rekening met kosten voor de vergunning: zie hiervoor en overige informatie de website van gemeente Utrecht.

 

Veenendaal

Voor het plaatsen van een container in Veenendaal moet u een ontheffing aanvragen. Deze aanvraag dient u minimaal 2 weken voor de plaatsing in te dienen en is gratis. De aanvraag kun u hier indienen. Verdere informatie kunt u vinden op de website van gemeente Veenendaal.

 

Zeist

Voor Zeist geldt dat, als u de container op openbaar terrein plaatst, ten alle tijden een vergunning aangevraagd dient te worden. De kosten voor (het aanvragen van) de vergunning kunt u hier vinden op de website van gemeente Zeist. De aanvraag kunnen zowel online ingediend worden (via DigiD voor particulieren of eHerkenning voor bedrijven) als ook schriftelijk. Bij uw aanvraag moet u een situatietekening meeleveren.

Deze website maakt gebruik van cookies

Beijer containers maakt gebruik van cookies om jouw websitebezoek makkelijk en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Je kunt je voorkeuren en toestemming altijd wijzigen.

Privacyverklaring