Vergunningen Containers

Wanneer u een container wilt laten plaatsen, kan het zijn dat u een melding moet doen bij uw gemeente. In sommige gevallen is het zelfs nodig om een vergunning aan te vragen. Wordt de container op uw eigen grond geplaatst, zoals op een oprijlaan, dan hoeft u dit vaak niet door te geven aan uw gemeente.

Hieronder hebben wij voor een aantal gemeentes de regels rondom vergunningen en meldingen geplaatst. Let erop dat u zelf tijdig een melding plaatst, of een vergunning regelt. Indien uw gemeente er niet tussen staat, kunt u het beste de website van de gemeente bezoeken of contact opnemen met hen.

 

Almelo

Wilt u een container plaatsen in Almelo dan heeft u ten alle tijden een vergunning nodig. Deze kunt u aanvragen via gemeente@almelo.nl. Geef daarbij ook uw NAW-gegevens op en dien de aanvraag 3 tot 4 weken van tevoren in.

 

Almere

Wilt u op de openbare weg in Almere een container plaatsen, dan heeft u de vergunning “Voorwerpen of Stoffen op of aan de Openbare Plaats” nodig. Vraag deze vergunning minimaal 4 weken van tevoren aan, in verband met verwerkingstijd en goedkeuring. Een vergunning wordt alleen verleend wanneer de plaatsing tijdelijk en noodzakelijk is. Verder wordt niet ingegaan op de maximale tijdsduur van plaatsing.
Wilt u een vergunning aanvragen, dan dient u leges te betalen. De kosten hiervan kunt u terugvinden op de website van gemeente Almere (Hoofdstuk 20 Diversen, sectie 1.20.1.4). Het formulier voor het aanvragen van de vergunning kunt u hier vinden. Voor meer informatie kunt u op deze pagina terecht.

 

Alphen aan den Rijn

Wilt u een container huren in Alphen aan den Rijn. Dan moet u minimaal 3 weken van tevoren bij de gemeente Alphen aan den Rijn een ontheffing voor het gebruik van de openbare weg aanvragen. Deze ontheffing kunt u online aanvragen via de website van de gemeente Alphen aan den Rijn. Daarbij moet u de reden van de aanvraag en de exacte locatie vermelden, alsmede het aantal containers, het totale oppervlak in m2 dat u in beslag wilt nemen, en de datum waarop u de ontheffing nodig heeft. U dient tevens een situatieschets van de locatie met de daarop te plaatsen containers mee te sturen.

 

Amersfoort

Als u een container wilt plaatsen in Amersfoort heeft u ten alle tijden de vergunning Tijdelijk Gebruik Gemeentegrond nodig. Deze vergunning dient u 5 dagen voor plaatsing aan te vragen en kunt u hier doen.

De kosten voor de vergunning hangen af van de grootte van de container en de tijdsduur van de plaatsing. Is de container kleiner dan 10 m2 (alle containers tot en met 10 kuub) én blijft de container maximaal 7 dagen staan, dan betaalt u €50. Is de container langer, of blijft deze langer dan een week staan, dan betaalt u €210. Daarnaast wordt belasting berekend voor het gebruik van de gemeentegrond. De precieze kosten hiervan en overige informatie vindt u hier.

 

Amstelveen

Wilt u een container plaatsen in Amstelveen en kan u deze niet op eigen terrein kwijt dan dient u een melding doen of een vergunning aan te vragen. Wanneer u de container langer dan zes aaneengesloten maanden wilt plaatsen dan is een melding niet voldoende. U dient dan een omgevingsvergunning aan te vragen. Een vergunningcheck en het aanvragen van deze vergunning kunt doen op de website van het omgevingsloket.

 

Amsterdam

In Amsterdam is een melding in de meeste gevallen voldoende. Het maken van een melding kan tot 5 minuten van tevoren en is gratis. Wel is het zo dat de container niet langer dan 7 dagen mag blijven staan. Ook is het zo dat de afmetingen van de toegestane containers beperkt zijn (maximaal 2,4 m bij 4,5 m bij 2,75 m hoog); onze containters met een inhoud tot en met 10 m3 voldoen hieraan.

Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, moet een vergunning aangevraagd worden. Een vergunning moet minimaal 5 dagen van tevoren aangevraagd worden en brengt kosten met zich mee.

De precieze voorwaarden voor een melding vindt u hier. Doorgeven van de melding kunt u online op de website van gemeente Amsterdam.
Meer informatie over de vergunning in Amsterdam vindt u hier. Het aanvragen van de vergunning kan aan de balie van het stadsloket of online.

 

Apeldoorn

Plaatst u een container in Apeldoorn op openbaar terrein, dan heeft u een vergunning nodig. Deze vraagt u aan via gemeente@apeldoorn.nl, telefoon, bij de balie in het stadhuis of via post. Zorg ervoor dat bij de aanvraag de volgende gegevens levert:

 • De locatie waar u de container wilt plaatsen;
 • De oppervlakte die u nodig heeft;
 • De verwachte tijdsduur van de plaatsing. Deze kan later nog aangepast worden;
 • De voorwerpen die u wilt plaatsen (in dit geval een container).

Zie voor meer informatie de pagina Vergunning Bouwmaterialen plaatsen op Gemeentegrond.

 

Arnhem

In Arnhem hoeft u slechts een melding te maken van een containerplaatsing als u de container wilt plaatsen:

 • buiten het centrum,
 • buiten winkelcentra en winkelstraten,
 • buiten het grote groen in de stad.

De melding kunt u hier indienen. Zorg ervoor dat deze minimaal 2 werkdagen van tevoren ingediend is.

Wilt u binnen bovenstaande gebieden een container laten plaatsen, vraag dan een ontheffing aan. Deze ontheffing kan hier aangevraagd worden; zorg dat u dit 3 weken vooraf gedaan heeft.

Lees ook de pagina Gebruik Openbare Ruimte voor meer informatie over containerplaatsing in Arnhem.

 

Assen

Wilt u een container in Assen plaatsen en u kunt deze niet kwijt op uw eigen terrein? Dan dient u toestemming aan te vragen bij de gemeente Assen.

U dient hiervoor een geldig identiteitsbewijs, een situatieschets (eventueel met foto) en een beschrijving wat u gaat doen aan te leveren.
Ook dient u aan te geven wanneer u met de werkzaamheden zal gaan starten.
Na het indienen van uw aanvraag zal de gemeente Assen binnen 8 weken een beslissing nemen over uw aanvraag.
Het is raadzaam om uw aanvraag ruim van te voren in te dienen omdat deze eenmalig met 6 weken verlengd mag worden.

 

Baarn

Wilt u een container plaatsen aan de open in Baarn? Dan heeft u in principe geen vergunning nodig.
Wel bent u verplicht om dit te melden bij de gemeente. U dient er voor te zorgen dat de container geen gevaar oplevert voor medeweggebruikers.
U kunt uw melding indienen op verkeer@baarn.nl.

 

Barneveld

Bent u woonzaam in Barneveld en wilt u een container plaatsen?
Dan kunt u bij de gemeente een vergunning aanvragen voor het plaatsen van de container op gemeentegrond.
U vraagt de vergunning aan op omgevingsloket.nl.
Voor het plaatsen van een container op eigen grond is geen vergunning nodig.

 

Bilthoven

Wilt u via de gebroeders Beijer een container huren in Bilthoven, dan is belangrijk om te weten of u hiervoor toestemming of een vergunning van de gemeente nodig heeft.

Beschikt u over een eigen terrein waar u de container kunt laten plaatsen? Dan hoeft u hiervoor geen vergunning aan te vragen. Wanneer u echter de container op gemeentegrond wilt plaatsen (zoals op de stoep, de weg of op een openbare parkeerplek) dan dient u hiervoor een ontheffing aan te vragen. Wij adviseren u om de aanvraag twee maanden (maar minimaal 30 dagen) van tevoren in te dienen bij de gemeente.

De aanvraag van een ontheffing in Bilthoven kost momenteel €83,20. Daarnaast dient u een vergoeding te betalen voor de ingebruikname van de gemeentegrond (de zogeheten precariokosten). Voor meer informatie over een containervergunning in Bilthoven verwijzen wij u naar de website van de gemeente Bilthoven. Hier vindt u tevens een link naar de pagina waar u de aanvraag kunt indienen.

 

Breda

Wilt u in Breda een container plaatsen, dan is een melding voldoende wanneer er maximaal 4 objecten geplaatst worden én deze objecten maximaal 4 weken blijven staan. Vul hiervoor het formulier ‘Melding Plaatsing Bouwobjecten op Openbare Plaatsen‘ in; doe dit 7 dagen voor plaatsing van de container.

Wilt u meer dan 4 objecten laten plaatsen, of wilt u de objecten langer dan 4 weken laten staan, dan heeft u de Omgevingsvergunning, Activiteit Roerende Zaken Opslaan nodig. Deze kan aangevraagd worden via het Omgevingsloket Online.

Meer informatie vindt u op deze pagina van de website van gemeente Breda.

 

Bunschoten-Spakenburg

Bent u woonachtig in Bunschoten-Spakenburg en wilt u een container huren voor het afvoeren van uw afval? Voordat u een container bij de gebroeders Beijer gaat bestellen, is het slim om even te checken of u wellicht toestemming nodig heeft van de gemeente voor het plaatsen van een container in Bunschoten-Spakenburg. Dit kunt u controleren via het online Omgevingsloket. Het is raadzaam om dit ruim van tevoren te doen. Over het algemeen ontvangt u binnen 8 weken bericht, maar de gemeente kan die termijn eenmalig verlengen met 6 weken.

Wanneer u een aanvraag voor een containervergunning in Bunschoten-Spakenburg indient, zullen er zogeheten leges in rekening worden gebracht. U kunt contact opnemen met de gemeente Bunschoten-Spakenburg om na te vragen welke kosten hieraan verbonden zijn.

 

Bussum

Voorafgaand aan het huren van een container in Bussum dient u bij de gemeente te melden dat u een container gaat plaatsen. Alleen als u verwacht de container langer dan 12 weken te laten staan, heeft u een containervergunning nodig. Bij de aanvraag van deze vergunning moet u een aantal gegevens verstrekken, te weten:

 • Om wat voor object het gaat (in dit geval dus een container);
 • De breedte en diepte van de container;
 • De reden dat u de container wilt plaatsen;
 • Een situatieschets. Dit mag een foto zijn of een screenshot van Google Street View, zolang u maar duidelijk aangeeft waar de container te staan komt.

Laat u de container korter dan 12 weken staan en doet u dus alleen een melding, dan zijn hier geen kosten aan verbonden. Heeft u wel een vergunning nodig, dan moet u een bedrag van €66,85 voldoen. De vergunning dient uiterlijk drie weken voordat u de container laat plaatsen te zijn aangevraagd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Gooisemeren.

 

Coevorden

U wilt een container huren in Coevorden? Daarvoor bent u bij de gebroeders Beijer aan het goede adres. Als u de container op uw eigen terrein kunt laten plaatsen, dan heeft u hier geen toestemming of vergunning voor nodig. Maar als u de container in de openbare ruimte wilt plaatsen, dan kan het zijn dat u hiervoor een omgevingsvergunning moet aanvragen. Via het online Omgevingsloket kunt u controleren of dit nodig is. Zo ja, dan is het raadzaam om direct een aanvraag in te dienen. Hiervoor heeft u uw DigiD gegevens nodig, dus zorg dat u deze bij de hand heeft.

Indien uit de vergunningscheck blijkt dat u inderdaad een vergunning nodig heeft voor het plaatsen van een container, dan dient u bij de aanvraag leges te betalen. Hoeveel dat precies is, hangt af van het aantal vierkante meters dat de container in beslag neemt en hoe lang u hem wilt laten staan. Houdt u er rekening mee dat u deze kosten ook moet voldoen als de aanvraag voor een vergunning wordt afgewezen. Mocht u ergens niet uit komen, dan kunt u altijd even contact opnemen met de gemeente Coevorden.

 

Delft

Als u in de gemeente Delft een container op uw eigen terrein wilt plaatsen, hoeft u dit niet eerst te melden. Dit geldt ook voor als u de container op gemeentegrond wilt neerzetten en de container minder dan 12 m2 in beslag neemt. Neemt de container meer dan 12 m2 in beslag, dan dient u hier uiterlijk 15 dagen van tevoren een melding voor het tijdelijk plaatsen van voorwerpen te doen. Dit regelt u gemakkelijk online via de website van de gemeente Delft. Ongeacht of u wel of geen melding moet doen, u dient altijd de voorwaarden voor het tijdelijk plaatsen van voorwerpen in acht te nemen. Lees deze goed door; de gemeente kan namelijk extra regels of een verbod opleggen als de openbare orde en veiligheid niet gewaarborgd kan worden.

Als u een container in Delft in de openbare ruimte neerzet en deze meer dan 12 m2 in beslag neemt, dient u hiervoor precariobelasting te betalen. Het tarief in 2023 is €1,23 per m2 per week.

 

Den Bosch

Via de gebroeders Beijer kunt u snel en gemakkelijk een container in Den Bosch huren. We raden echter wel aan om eerst te checken of u het plaatsen van de container moet melden of wellicht een vergunning nodig heeft. U kunt een online vergunningscheck doen via het Omgevingsloket. Blijkt hieruit dat u een vergunning nodig heeft, dan is het raadzaam om direct online een vergunningsaanvraag gebruik openbaar gebied/gemeentegrond indienen. De aanvraagprocedure kan namelijk wel tot 8 weken in beslag nemen.

Mogelijk zijn er kosten verbonden aan de aanvraag van een containervergunning in Den Bosch. Wilt u hier meer over weten of komt u ergens niet uit? Raadpleeg dan de website van de gemeente ’s Hertogenbosch of neem contact op. Het Omgevingsloket van de gemeente is telefonisch bereikbaar via (073) 615 57 77.

 

Den Haag

Bij een containerplaatsing in Den Haag is een melding maken voldoende als de container minder dan 60 uur staat én de container geen gevaar oplevert voor het gebruik van de weg. De melding moet minimaal 5 dagen van tevoren ingediend worden.

Wanneer u langer dan 60 uur de container wilt laten staan, of deze belemmert het gebruik van de weg, dan heeft u de vergunning ‘Inname Openbare Straat’ nodig. De aanvraag voor deze vergunning dient u 3 weken vooraf aangevraagd te hebben.

De melding en vergunningaanvraag kunt op via hetzelfde formulier indienen. Voor meer informatie kunt u hier terecht.

 

Deventer

Wilt u een container in Deventer nodig en deze op gemeentegrond plaatsen, dan moet u een melding ingebruikname openbare grond (MIOG) doen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het online Meldingsformulier openbare grond gebruiken. De melding dient uiterlijk 5 werkdagen van tevoren ingediend te worden. De gemeente neemt dan contact met u op om aan te geven of u daadwerkelijk toestemming krijgt voor het plaatsen van een container.

Er geldt een alternatieve procedure wanneer:

 • De container de openbare weg blokkeert / het verkeer belemmert;
 • U de container op een openbare groenplek plaats;
 • De container meer dan 8 parkeerplaatsen in beslag neemt.

In deze gevallen dient u de aanvraag minimaal 10 werkdagen van tevoren in te dienen.

Voor het gebruik van gemeentelijke grond dient u precariobelasting te betalen. Voor een periode van maximaal 4 weken geldt hiervoor in 2023 een tarief van €0,93 per m2 per week. Voor elke extra week dat u de container laat staan geldt een bedrag van €0,52 per m2 per week. Als u de container op een of meerdere betaalde parkeerplaatsen wilt neerzetten, dient u ook de parkeerkosten te voldoen.

 

Diemen

U wilt een container huren in Diemen? Dan is het belangrijk om te weten dat u voor het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg (en dus ook voor containers) mogelijk een vergunning moet aanvragen. Of dit nodig is, hangt af van:

 • De grootte van de container;
 • De plek waar u de container wilt neerzetten;
 • Hoe lang u de container wilt laten staan.

U kunt de aanvraag voor het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg indienen via het online loket van de gemeente Diemen. We raden aan om dit tijdig te doen; het kan in deze gemeente wel 8 weken kan duren voordat uw aanvraag verwerkt is. Verder dient u er rekening mee te houden dat er leges verbonden zijn aan de aanvraag. Mocht u ergens niet uitkomen, dan kunt u het beste even contact opnemen met de gemeente Diemen.

 

Doetinchem

Een container huren in Doetinchem? Via de gebroeders Beijer is dat zo geregeld! Als u de container niet op eigen terrein kunt plaatsen, mag u deze in de gemeente Doetinchem tijdelijk op de stoep of op de weg neerzetten. U heeft hiervoor in principe geen toestemming of vergunning nodig. Wel dient u ervoor te zorgen dat er tijdens de plaatsing en het gebruik van de container geen schade aan de omgeving wordt toegebracht, en dat de container de veiligheid en doorstroming van het verkeer (alsmede eventuele onderhoudswerkzaamheden aan de openbare ruimte) niet belemmert. Mocht u de container op een betaalde parkeerplaats neer willen zetten, dan kunt u het beste even contact opnemen met Buha; deze instantie is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Doetinchem.

 

Ede

Via de gebroeders Beijer kunt u eenvoudig een betaalbare container in Ede huren. Kunt u deze container op eigen terrein neerzetten? Dan hoeft u hier geen toestemming voor te vragen. Maar als u een container op gemeentelijke grond wilt plaatsen dient u hiervoor eerst toestemming te vragen. Dit regelt u gemakkelijk op de website van de gemeente Ede, waar u het online aanvraagformulier voor gebruik van openbare ruimte in kunt vullen. In veel gevallen is toestemming voldoende – u hoeft dan ook geen kosten te betalen. Echter is er wel een vergunning nodig als de container;

 • Langer dan 14 dagen blijft staan;
 • Meer dan 30 m2 in beslag nemen;
 • Hinder veroorzaakt;
 • In een parkeersector of betaald parkeren gebied moet worden neergezet.

Indien u een vergunning nodig heeft, dan zijn hier mogelijk ook kosten aan verbonden. In 2023 geldt een tarief van €1 per m2 per week.

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u het beste even contact opnemen met de gemeente Ede.

 

Eemnes

Bent u woonachtig in Eemnes en moet u een grote hoeveelheid afval kwijt, dan kunt u bij de gebroeders Beijer terecht om snel, gemakkelijk en voordelig een container in Eemnes te huren. Kunt u deze container op uw eigen terrein kwijt? Dan hoeft u daar geen melding van te doen. U moet wel een melding indienen wanneer u de container op gemeentegrond wilt neerzetten. Op de website van de gemeente Eemnes staat beschreven hoe u het benodigde aanvraagformulier op kunt vragen. De aanvraag dient minimaal 10 werkdagen van tevoren bij de gemeente te zijn ingediend, inclusief een tekening van de situatie (schaal 1:1000).

Indien de gemeente van mening is dat de container een risico vormt voor de openbare (verkeers)veiligheid, kunnen zij de plaatsing verbieden.

 

Eindhoven

De regels voor het huren van een container in Eindhoven verschillen tussen open en gesloten containers.

U hoeft voor gesloten containers alleen een melding te maken, wanneer deze maximaal 31 dagen blijft staan. U stuurt dan een melding naar ondernemersplein@eindhoven.nl. Deze melding moet 2 dagen voor plaatsing ingediend zijn. Als u langer een gesloten container wilt plaatsen, zult u een omgevingsvergunning moeten aanvragen

Wanneer u een open container wilt plaatsen, dan mag deze maximaal 1 dag blijven staan (van 07:00 tot 19:00). Ook in dit geval neemt u contact op met ondernemersplein@eindhoven.nl. Het langer laten staan van een open container is enkel toegestaan voor ondernemers. Bij plaatsing moet een hek geplaatst worden om de container en moet u een vergunning aanvragen (dit kan met het formulier Aanvragen Gebruik Openbare Ruimte).

Wanneer u als bewoner langer dan 1 dag een container nodig heeft, dan bent u aangewezen op onze gesloten containers (te vinden in ons aanbod 10 m3 containers).

 

Emmeloord

Een container huren in Emmeloord is bij de gebroeders Beijer met een paar muisklikken geregeld. Maar heeft u hiervoor toestemming van de gemeente nodig? Dat hangt ervan af. Als u de container op uw eigen terrein kunt plaatsen, dan hoeft u niets te doen. Moet u de container in de openbare ruimte neerzetten, dan moet u dit mogelijk melden. Dit geldt bijvoorbeeld voor sloopwerkzaamheden waarbij u verwacht dat er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt en/of u asbest laat verwijderen. U moet dan tenminste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden een melding doen. In bepaalde situaties is een omgevingsvergunning vereist. Of dit ook voor u geldt, kunt u checken door middel van een vergunningscheck via het online Omgevingsloket. Deze check neemt slechts een paar minuten in beslag.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Noordoostpolder.

 

Emmen

Voordat u een container in Emmen huurt is het verstandig om te bepalen waar u deze wilt gaan neerzetten. Is dat in de openbare ruimte, dan kunt u online een ontheffing voor het plaatsen van een object aanvragen. Of u toestemming krijgt van de gemeente is afhankelijk van:

 • De grootte van de container;
 • Waar u de container wilt laten plaatsen;
 • Of de container hinder oplevert voor verkeer en voetgangers;
 • Hoe lang u de container wilt laten staan.

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag dient u leges te betalen, ongeacht of u wel of geen toestemming krijgt voor het plaatsen van de container. In 2023 geldt een tarief van €21,35. Verder moet u rekening houden met eventuele bijkomende kosten voor (tijdelijke) wegafzettingen of verkeersmaatregelen. Komt u ergens niet uit? Raadpleeg dan de website van de gemeente Emmen.

 

Enschede

In Enschede geldt dat bij plaatsing van een container u minimaal een melding moet maken. Hier zijn geen kosten aan verbonden en kan met dit formulier geregeld worden. In sommige gevallen zult u een ontheffing moeten aanvragen. Dit geldt als u de container op de volgende locaties geplaatst wordt:

 • in het stadserf van Enschede (kaart),
 • op een fietspad, rijbaan of nabij kruisingen,
 • op calamiteitenroutes,
 • nabij een uitweg,
 • op of nabij een busbaan/busroute,
 • op of nabij brandkranen/kabels/leidingen,
 • in de onmiddellijke nabijheid van een beschermwaardige boom (artikel 4:10 APV).

Wanneer u een ontheffing aanvraagt, betaalt u $182,60 leges. Dit bedrag moet ook betaald worden, indien de aanvraag afgewezen wordt. U kunt de aanvraag indienen via dit formulier.

Zorg ervoor dat zowel de melding als de aanvraag voor de ontheffing minimaal 3 weken van tevoren indient, zodat deze op tijd verwerkt kunnen worden. Wilt u meer informatie, bekijk dan de pagina Objecten Plaatsen in de Openbare Ruimte.

 

Goirle

Heeft u grote hoeveelheden bouw-, sloop-, puin- of groenafval waar u vanaf moet? Bij de gebroeders Beijer kunt u gemakkelijk een container huren in Goirle. Het is wel verstandig om vooraf te controleren of u voor het plaatsen van de container toestemming of een vergunning nodig heeft. Momenteel staat hier op de website van de gemeente Goirle geen concrete informatie over. Daarom adviseren we om via het online Omgevingsloket een vergunningscheck te doen. U weet dan binnen een paar minuten of u een melding moet doen of een ontheffing of vergunning moet aanvragen. Mocht u desondanks nog vragen hebben, neem dan even contact op met de gemeente Goirle. Zij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar via (013) 5310 610, maar u kunt ook een mailtje sturen naar info@goirle.nl

 

Groningen

In Groningen moet in ten alle tijden een melding maken wanneer u een container wilt plaatsen, maar het kan ook zijn dat u een vergunning nodig heeft. Dit wordt per aanvraag beoordeeld. De melding/vergunningaanvraag kunt u online indienen via het formulier Aanvraag Vergunning Tijdelijk Gebruik Gemeentegrond. Daarnaast kun u de melding/vergunningaanvraag regelen via email (handhaving.precario@groningen.nl) of via telefoon (14500). Wanneer enkel een melding voldoende is, krijgt u vaak direct toestemming.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van gemeente Groningen.

 

Haarlem

Bent u van plan om een container in Haarlem te huren en wilt u deze in de openbare ruimte plaatsen? Dan heeft u geen ontheffing nodig als de container:
– Niet langer dan één maand blijft staan;
– Niet meer dan 10 m2 in beslag neemt;
– Niet op rijbanen/fietspaden en laad- en losplaatsen wordt neergezet;
– Niet bij een bushalte of binnen 5 meter van een voetgangersoversteekplaats of kruispunt wordt geplaatst.

Indien u niet aan een of meer van de bovenstaande voorwaarden voldoet, dan moet u wel een ontheffing voorwerp in de openbare ruimte aanvragen. Dit regelt u via de website van de gemeente Haarlem. De ontheffingsaanvraag en de vereiste situatieschets dienen minimaal 8 weken voorafgaand aan het plaatsen van de container bij de gemeente binnen te zijn. Voor een ontheffing geldt in 2023 een tarief van €198.

Let op: er moet in Haarlem altijd precariobelasting worden voldaan als u een container in de openbare ruimte plaatst, ongeacht of u wel of geen ontheffing nodig heeft.

In het centrum van Haarlem mogen buiten kantooruren en in het weekend overigens uitsluitend gesloten containers staan.

 

Harderwijk

Het huren van een container in Harderwijk regelt u bij de gebroeders Beijer heel eenvoudig online. Maar mag u die container wel zomaar neerzetten?

Voorafgaand aan het plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte in Harderwijk dient u altijd een melding te doen bij de gemeente. Dit kan telefonisch via nummer (0341) 411 333. U kunt ook een melding doen door te mailen naar snelherstel@harderwijk.nl. Daarbij dient u het volgende te vermelden:
– Uw telefoonnummer en e-mailadres;
– De exacte locatie van de openbare ruimte waar u de container wilt plaatsen;
– De aanvangs- en einddatum van de ingebruikname van de openbare ruimte.

Verder dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:
– De container mag geen gevaar vormen voor de omgeving;
– Er dient een deugdelijke afzetting geplaatst te worden;
– Een container op de openbare weg mag de doorgang voor vrachtwagens niet belemmeren.

Voor het gebruik van de openbare ruimte betaalt u:
Per dag: €0,46 per m2
Per week: €1,43 per m2
Per maand: €3,67 per m2

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Harderwijk.

 

Heerlen

Wilt u in Heerlen een container in de openbare ruimte plaatsen, dan moet u altijd een vergunning Tijdelijk Gebruik Gemeentegrond aanvragen.

De aanvraag moet minimaal 8 weken van tevoren ingediend worden, inclusief:
– Een situatieschets;
– Een beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden;
– Eventuele aanvullende gegevens over de plaats u de container wilt neerzetten;
– De begin- en einddatum van periode dat u van de grond gebruik wilt maken;
– Een kopie van een geldig identiteitsbewijs;
– KvK-nummer (alleen voor bedrijven).

Voor de vergunning wordt in 2023 een vast tarief van €19 gehanteerd.

Verder dienen er bij het plaatsen van de container een aantal voorwaarden in acht te worden genomen:
– Vluchtwegen moeten vrij blijven;
– Voor hulpdiensten moet een doorgang van minimaal 3.5 meter breed gewaarborgd te blijven;
– Er mag geen schade aan het wegdek ontstaan;
– Het is niet toegestaan om een container te plaatsen op rijwegen waar een stopverbod van toepassing is, op gehandicaptenparkeerplaatsen, bij brandkranen, op speelplaatsen of in openbare groenplekken.

 

Helmond

Bent u van plan een container in Helmond te huren? Als het om particuliere sloop- of bouwwerkzaamheden gaat en u zich kunt houden aan de in het Wetgeving gemeenteblad van Helmond beschreven regels, dan heeft u geen ontheffing nodig.

Als u wel een ontheffing nodig heeft voor het plaatsen van een container, dan kunt u deze aanvragen door het online formulier Ingebruikname openbare grond in te vullen. We raden aan om dit tijdig te doen; het kan namelijk wel tot 8 weken duren voordat de gemeente een beslissing heeft genomen over het wel of niet toekennen van de ontheffing.

Ongeacht of u wel of geen ontheffing nodig heeft, mogen containers in Helmond:
– Het verkeer niet in gevaar brengen;
– Nooduitgangen niet belemmeren;
– Niet binnen 5 meter afstand van een kruising geplaatst worden;
– Niet op fietspaden of wijkontsluitingswegen worden neergezet;
– Alleen op een trottoir of voetgangersgedeelte worden geplaatst als er minimaal 1.5 meter vrijgehouden kan worden;
– Alleen op een rijbaan worden neergezet als er minimaal 3.5 meter vrijgehouden kan worden.

 

Hengelo

Wilt u een container huren in Hengelo, dan heeft u geen vergunning nodig als de container:
– Niet meer dan 8 m2 in beslag neemt;
– Op verharde grond geplaatst wordt;
– Niet langer dan 10 dagen blijft staan;
– Geen gevaarlijke (verkeers)situaties veroorzaakt.

Heeft u wel een vergunning nodig? Dan moet u (minimaal 8 weken van tevoren) via de website van de gemeente Hengelo een vergunningaanvraag voor tijdelijk in gebruik nemen openbare gemeentegrond indienen.

Er zijn kosten verbonden aan het aanvragen van een vergunning voor het tijdelijk gebruik van gemeentegrond. In 2023 wordt (voor een oppervlakte tot 50 m2) een tarief van €198 gehanteerd. Daarnaast dient u precariobelasting te betalen. Hiervoor gelden de volgende tarieven:
Per dag: €0,35 per m2
Per week €2,37 per m2
Per maand: €7,64 per m2

 

Hilversum

In Hilversum hoeft u in sommige gevallen enkel een melding te maken. Dit geldt wanneer de container minder dan 31 dagen geplaatst wordt én maximaal 6 m2 groot is (dit geldt alleen voor onze 3 m3 containers). In andere gevallen zult u een vergunning moeten aanvragen. Voor zowel de melding als de vergunningaanvraag kunt u gebruik maken van hetzelfde formulier Melding/Vergunning Plaatsing Objecten op de Weg. Houdt rekening met een verwerkingstijd van 5 werkdagen voor het maken van de melding. Voor de vergunning wordt geen verwerkingstijd genoemd. Houd hierbij rekening dat de vergunning goedgekeurd moet worden, dus wacht er niet te lang mee.

Voor de melding betaalt u enkel precariobelasting. Bij de vergunning komen daar ook nog leges bij. Wordt de container op een betaalde parkeerplaats geplaatst, dan komen de parkeerkosten hier nog bovenop. Meer informatie en de precieze tarieven vindt u op de website van gemeente Hilversum.

 

Houten

Als u een container in Houten huurt dan heeft u geen vergunning nodig als de container op uw eigen terrein wordt neergezet, of als de container:
– Niet langer blijft staan dan strikt noodzakelijk is, en in geen geval voor een periode langer dan 30 dagen;
– Nooduitgangen, brandkranen, bluswaterwinplaatsen en nutsvoorzieningen (en de toegang daartoe) niet kan belemmeren;
– Zo wordt geplaatst dat wegen, fietspaden en voetpaden voor iedereen (inclusief mindervaliden) bruikbaar en toegankelijk blijven;
– De verkeers- en brandveiligheid niet in gevaar brengt;
– Geen belemmering vormt voor (onderhouds)werkzaamheden en evenementen;
– Voorzien is van uw contactgegevens.

Als u niet aan een of meer van de bovenstaande voorwaarden kunt voldoen, dan moet u minimaal 4 weken van tevoren een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg aanvragen.

Voor meer informatie over de voorwaarden, regelgeving en kosten kunt u terecht op de website van de gemeente Houten.

 

Huizen

Wilt u een container huren in Huizen, dan moet u altijd eerst nagaan of u hiervoor toestemming of een vergunning van de gemeente nodig heeft.

Kunt u de container op eigen terrein neerzetten, dan heeft u geen toestemming nodig. Bij plaatsing in de openbare ruimte moet u minimaal 10 dagen van tevoren een melding doen bij de gemeente. Dit doet u door het aanvraagformulier ontheffing plaatsen voorwerpen, op, aan of boven de openbare weg in te vullen en op te sturen. Het ingevulde formulier kunt met een bijgevoegde situatietekening mailen naar omgeving@huizen.nl of per post opsturen naar:

Afdeling Omgeving
Team Vergunningen
Postbus 5
1270 AA Huizen

Een container in Huizen mag voor een periode van maximaal 30 dagen blijven staan. Heeft u de container langer nodig, dan dient u een vergunning aan te vragen via het online Omgevingsloket. Voor meer informatie over de voorwaarden en de kosten die verbonden zijn aan de vergunningsaanvraag kunt u terecht op de website van de gemeente Huizen.

 

IJsselstein

Als u een container in IJsselstein wilt huren en u deze niet op eigen terrein kunt plaatsen, dan moet u minimaal 14 dagen van tevoren een melding doen bij de gemeente. Dit kan door een mailtje te sturen naar info@ijsselstein.nl. De mail dient de volgende informatie te bevatten:
– Het object dat u op gemeentelijke grond wilt plaatsen (in dit geval dus een container);
– Het adres waar u de container gaat neerzetten;
– De begin- en einddatum.

Wilt u de container langer dan 10 dagen laten staan of de container op straat in of rondom de binnenstad van IJsselstein neerzetten? Dan moet u – minimaal 3 weken van tevoren – een ontheffing aanvragen. Dit doet u door het Aanvraagformulier ingebruikname gemeenteterrein en een bijgevoegde situatietekening naar de gemeente te sturen. Dit kan naar het eerdergenoemde mailadres of per post naar:

Gemeente IJsselstein
Postbus 26
3400 AA IJsselstein

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag geldt in 2023 een tarief van €99,95.

 

Laren

Bent u van plan een container in Laren te huren en deze in de openbare ruimte neer te zetten? Dan moet u dit minimaal 10 dagen van tevoren schriftelijk melden bij de gemeente Blaricum, waar Laren onder valt. Het formulier dat u hiervoor nodig heeft kunt u telefonisch opvragen bij het kantoor van de BEL Combinatie (Blaricum, Eemnes en Laren), bereikbaar op nummer 14 035. Er dient tevens een tekening/plattegrond van de situatie met het formulier meegestuurd te worden.

Voor het gebruiken van gemeentelijke grond (en dus ook het plaatsen van een container) moet u precariobelasting betalen. Het bedrag dat moet worden voldaan is afhankelijk van:
– Het aantal containers dat u wilt neerzetten;
– Hoe lang u de container(s) wilt laten staan;
– Hoeveel m2 u nodig heeft.

In de schriftelijke bevestiging die u van de gemeente Laren ontvangt staat vermeldt hoeveel u precies aan precariobelasting moet betalen.

 

Leiden

U wilt een container in Leiden huren? Dan heeft u geen vergunning nodig zolang de container:
– Minder dan 15 m2 aan oppervlakte in beslag neemt;
– Niet langer dan één maand blijft staan;
– Niet op een betaalde parkeerplaats wordt neergezet;
– Geen overlast veroorzaakt.

Indien u niet aan een of meer van de bovenstaande voorwaarden kunt voldoen, dan moet u een verzoek tot gebruik van openbare grond indienen bij de gemeente. Dit kan online met DigiD, maar u kunt ook een afspraak maken bij de gemeente Leiden en om het aan de balie te regelen. In beide gevallen dient u een gedetailleerde tekening van de situatie aan te leveren. Het is raadzaam om dit tijdig te doen; het kan tot 8 weken duren alvorens de gemeente een beslissing heeft genomen. Als de vergunning wordt toegekend, ontvangt u deze per post of via e-mail.

De kosten voor de aanvraag bedragen in 2023 €31,83. Daarnaast dient er precariobelasting te worden voldaan voor het gebruik van de openbare grond. Hou er ook rekening mee dat de gemeente extra kosten in rekening kan brengen als er verkeersborden of afzethekken bij de container geplaatst moeten worden om de veiligheid te waarborgen.

 

Lelystad

In Lelystad hoeft u geen vergunning aan te vragen, maar moet u een melding maken via de website van de gemeente Lelystad.  Wij raden u aan om contact op de nemen met de gemeente over de regels omtrent het plaatsen van een container zoals maximale grootte van een container. Hierover staat niets vermeld op de website van de gemeente Lelystad.

 

Leusden

Wanneer u een container in Leusden gaat huren en u kunt deze op uw eigen terrein plaatsen, dan hoeft u hier geen melding van te doen. Als u de container echter in de openbare ruimte wilt neerzetten, dan moet u minimaal 2 weken van tevoren een melding voor het tijdelijk gebruik van gemeentegrond indienen. Wilt u de container langer dan een week laten staan, dan moet u een ontheffing aanvragen. Voor het gebruik van gemeentelijke grond moet u in de gemeente Leusden altijd precariobelasting betalen. De tarieven zijn te vinden in de Verordening precariobelasting 2023.

Raadpleeg de website van de gemeente Leusden voor de voorwaarden die van toepassing zijn op het het plaatsen van een container in de openbare ruimte en zorg dat u deze in acht neemt. Als de container de veiligheid in gevaar brengt, kan de gemeente ervoor kiezen om het plaatsen van de container te verbieden.

 

Maastricht

Bij het plaatsen van een container in Maastricht heeft u toestemming nodig van de gemeente. Deze kunt u aanvragen op de volgende manieren:

In de meeste gevallen heeft u een vergunning nodig. Een melding volstaat alleen als u de container buiten het centrum wil plaatsen en als u aan de voorschriften van de gemeente voldoet. Een vergunning dient u in ieder geval aan te vragen wanneer:

 • De container wordt geplaatst binnen het centrum van Maastricht
 • De container wordt voor meer dan 2 maanden (60 kalenderdagen) geplaatst
 • De plaatsing van de container beperkt de vrije doorgang voor andere weggebruikers op de openbare weg (minder dan 3,50 meter breed)
 • U kunt niet aan een gedeelte of alle voorschriften die de gemeente heeft gesteld voor het plaatsen van een container, voldoen.

Wilt u meer informatie over vergunningen voor containers in Maastricht, bekijk dan de pagina ‘Obstakel op de openbare weg plaatsen, toestemming‘ op de website van de gemeente.

 

Muiden

Wanneer u een container in Muiden wilt huren en u deze in de openbare ruimte wilt neerzetten, volstaat het in de meeste gevallen om hiervan een melding bij de gemeente te doen. Dit moet tenminste 5 werkdagen van tevoren gebeuren. Aan een melding zijn geen kosten verbonden.

Wilt u de container langer dan 12 weken laten staan, dan dient u echter een vergunning aan te vragen. Dit regelt u via de website van de gemeente Gooisemeren. Bij de aanvraag van de vergunning dient u de volgende informatie te verstrekken:
– Het soort bouwobject (in dit geval dus een container);
– De breedte en diepte van de container;
– Waarom u de container wilt plaatsen;
– Een situatieschets en een foto of ingezoomde afbeelding Google Street View, waarin duidelijk is aangegeven waar het object komt te staan.

Een vergunning voor een container in Muiden kost €69,55.

 

Muiderberg

Als u een container gaat huren in Muiderberg en u deze op gemeentegrond wilt neerzetten, dan moet u dit minimaal 5 werkdagen van tevoren bij de gemeente melden. Wilt u de container langer dan 12 weken laten staan? Dan dient u een vergunning aan te vragen voor het plaatsen van een bouwobject. Dit regelt u eenvoudig online via de website van de gemeente Gooisemeren.

Bij de aanvraag dient u het volgende door te geven:
– Het type bouwobject dat u wilt plaatsen;
– De breedte en diepte van de container;
– Waarom u de container wilt plaatsen;
– Een situatieschets en een foto of Google Street View afbeelding waarin duidelijk staat aangegeven waar de container te staan komt.

De kosten voor een containervergunning bedragen €69,55.

 

Naarden

Naarden valt net als Bussum en Muiden onder de gemeente Gooisemeren, wat betekent dat dezelfde regels gelden voor het plaatsen van bouwobjecten in de openbare ruimte. Wilt u een container in Naarden op gemeentegrond neerzetten voor een periode van maximaal 12 weken, dan hoeft u alleen een melding te doen. Daar zijn geen kosten aan verbonden, maar u moet het wel minimaal 5 werkdagen van tevoren doorgeven. Wilt u de container langer dan 12 weken laten staan of wilt u hem in Naarden-Vesting neerzetten, dan moet u een vergunning aanvragen. Een containervergunning moet minimaal 15 werkdagen van tevoren worden aangevraagd en kost €69,55 (tarief 2023).

Als u vragen heeft over het indienen van een melding of een vergunningsaanvraag kunt u contact opnemen met de gemeente Gooisemeren.

 

Nijkerk

Wilt u een container in Nijkerk huren en deze tijdelijk op gemeentegrond neerzetten? Dan moet u in elk geval eerst toestemming vragen aan de gemeente. De gemeente Nijkerk is op werkdagen telefonisch bereikbaar op nummer (033) 247 22 22 en per mail via gemeente@nijkerk.eu. In bepaalde gevallen is alleen toestemming niet voldoende en heeft u ook een vergunning nodig. U kunt via het online Omgevingsloket nagaan of er in uw specifieke situatie een vergunning vereist is. Houdt u er rekening mee dat er zowel bij het aanvragen van toestemming als een vergunning om gedetailleerde gegevens gevraagd kan worden. Denk hierbij aan de grootte van de container, de exacte plaatsingslocatie en de begin- en einddatum van de periode dat u de container wilt laten staan.

 

Nieuwegein

Wanneer u een container op openbare grond gaat plaatsen, dient u bij de gemeente objectontheffing aan te vragen. Dit kunt u hier doen. Zorg dat u dit tenminste 5 dagen voor de plaatsing van de container doet.

 

Nijmegen

Bij het plaatsen van een container op de openbare weg in Nijmegen dient u ten minste een melding te maken. In sommige gevallen is een vergunning noodzakelijk. Het invullen van het formulier op de website van de gemeente Nijmegen zal aangeven wat in uw situatie nodig is. Voor het maken van een melding geldt, dat deze minimaal 24 uur van te voren om uiterlijk 09:00 ingediend moet worden.  Een vergunningsaanvraag dient 3 weken voor start van de plaatsing aangevraagd te zijn. Indien u niet zeker weet of een melding volstaat in uw situatie is het aan te raden om tijdig het formulier op de website van de gemeente in te vullen.

Meer informatie, zoals de precieze kosten, vindt u op de website van gemeente Nijmegen.

 

Oosterhout

U moet eerst een vergunning aanvragen bij de gemeente wanneer u in Oosterhout tijdelijk gebruik wilt maken van gemeentegrond. Het plaatsen van een container in Oosterhout is hier geen uitzondering op. De aanvraag kunt u indienen via het online Omgevingsloket. Particulieren kunnen hierop inloggen met DigiD, bedrijven met Eherkenning. Zodra u op het Omgevingsloket bent ingelogd gaat u naar ‘Terrein inrichten’, waarna u ‘Roerende zaken opslaan’ selecteert. De rest wijst zich vanzelf.

Voor het tijdelijk plaatsen van de container in de openbare ruimte dient u leges te betalen. Afhankelijk van hoeveel ruimte de container in beslag neemt en hoe lang van de gemeentegrond gebruik wilt maken bent u tevens precariobelasting verschuldigd.

Heeft u vragen over het plaatsen van een container en de kosten die hiermee gepaard gaan, neem dan contact op met de gemeente Oosterhout.

 

Purmerend

Voordat u een container in Purmerend gaat bestellen bij de gebroeders Beijer, is het slim om te checken of u alleen een melding hoeft te doen bij de gemeente of dat u een vergunning dient aan te vragen. In beide gevallen kan hetzelfde formulier worden gebruikt; de gemeente heeft voor zowel een melding als een vergunningsaanvraag dezelfde informatie nodig.

Wilt u de container buiten de binnenstad van Purmerend in de openbare ruimte plaatsen voor een periode van maximaal 14 dagen? Dan volstaat het om minimaal 2 weken van tevoren een melding te doen. Wilt u de container langer dan 14 dagen laten staan of de container in de binnenstad van Purmerend plaatsen? Dan moet u minimaal 8 weken van tevoren een vergunning aanvragen.

Voor meer informatie over de voorwaarden en de kosten van het plaatsen van voorwerpen op of aan een openbare plaats kunt u terecht op de website van de gemeente Purmerend.

 

Roosendaal

Wanneer u in Roosendaal tijdelijk gebruik wilt maken van gemeentegrond, dan dient u na te gaan of u dit alleen hoeft te melden of dat u een vergunning moet aanvragen. Dat geldt ook voor het plaatsen van een container in Roosendaal.

Een melding voor het plaatsen van een tijdelijk object volstaat wanneer u:
– Niet meer dan 4 containers of andere objecten plaatst;
– De container(s) maximaal 28 dagen laat staan;
– Er tenminste 1.5 meter vrije doorgang overblijft voor voetverkeer.

Kunt u niet aan een of meer van de bovenstaande voorwaarden voldoen, dan bent u verplicht een objectvergunning aan te vragen.

Komt u ergens niet uit? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Roosendaal op nummer 140165 of stuur een mailtje naar info@roosendaal.nl.

 

Rotterdam

In Rotterdam heeft u een vergunning nodig als u de container wil plaatsen op de openbare weg. De vergunning kunt u aanvragen via de gemeente Rotterdam.
Het kan zijn dat u aanvullend een tijdelijke verkeersmaatregel (TVM) of ontheffing van het parkeerverbod nodig heeft. Daarnaast dient u rekening te houden met precariobelasting. Vraag de vergunning tijdig aan: de doorlooptijd is maximaal 8 weken. Voor meer informatie kunt u hier terecht.

 

Soest

Wanneer u een container wilt huren in Soest en deze op de openbare weg wilt plaatsen heeft u hiervoor een vergunning nodig. Een melding is echter voldoende als de container: minder dan 31 dagen op de openbare weg staat en maximaal 6 vierkante meter groot is. Via het DigiD formulier op de gemeentewebsite van Soest kunt u aangeven dat u een container op de openbare weg wilt plaatsen.

Een melding voor het plaatsen van een container op de openbare weg is gratis. Voor het aanvragen van een vergunning zijn echter wel kosten verbonden. De kosten voor het aanvragen van een vergunning voor het plaatsen van een container op de openbare weg zijn €41,40.

 

Terneuzen

Wanneer u een container in Terneuzen gaat huren en deze in de openbare ruimte wilt neerzetten, dan moet u dit minimaal een week van tevoren melden bij de gemeente Terneuzen. In tegenstelling tot in de meeste andere gemeentes zijn hier in Terneuzen geen kosten aan verbonden. Wel dienen er bij het plaatsen en gebruiken van de container een aantal voorwaarden in acht te worden genomen. Deze voorwaarden, welke van toepassing zijn op alle bouwobjecten die op gemeentegrond worden geplaatst, zijn te vinden op de website van de gemeente Terneuzen. Er zal door een toezichthouder gecontroleerd worden of de (plaatsing van de) container aan de voorwaarden voldoet. Mocht u ergens vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met het team Vergunningen en Handhaving van de gemeente Terneuzen (telefoonnummer 140115).

 

Tiel

U wilt een container in Tiel huren en deze in de openbare ruimte plaatsen? Dan heeft u geen ontheffing of vergunning nodig als:
– De container niet langer dan 3 maanden blijft staan;
– Er een doorgang van minimaal 1.10 vrij blijft op voetpaden;
– Er een doorgang van minimaal 3.5 meter vrij blijft op rijbanen;
– De container de doorgang van hulpverleningsvoertuigen kan belemmeren.

Indien er niet aan een of meer van de bovenstaande voorwaarden voldaan kan worden, dan moet u een ontheffing aanvragen.

Wilt u de container op een betaalde parkeerplaats of een parkeerplaats voor vergunninghouders neerzetten? Dan dient u eerst een vergunning aan te vragen. De kosten bedragen €20,15 per parkeervak per dag.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Tiel.

 

Tilburg

In Tilburg moet u een melding Gebruik Openbare Ruimte indienen bij de gemeente wanneer u een container wilt plaatsen, minimaal 8 weken voor plaatsing van de container. De melding is alleen geldig voor containers die kleiner zijn dan 15 m2. Bij ons vallen alle containers tot en met 15 m3 hieronder (dus niet de 30 m2containers). U mag de container maximaal 4 weken laten staan.

De melding kunt u doen via deze pagina op de website van de gemeente Tilburg.

 

Utrecht

De regels voor een vergunning verschillen voor de binnenstad van Utrecht en daarbuiten.

In de binnenstad heeft u altijd een vergunning nodig. Buiten de binnenstad mag de container maximaal 27 dagen staan en maximaal 14 m2 groot zijn. (Dat zijn de containers bij ons tot een inhoud van 10 m3). Als u niet aan deze voorwaarden voldoet heeft u buiten de binnenstad ook een vergunning nodig. Houd rekening met extra kosten als u de container op betaalde parkeerplekken plaatst.

De kosten en voorwaarden zijn te vinden op de website van de gemeente Utrecht. Zorg dat de aanvraag minstens 4 weken van te voren is gedaan.

 

Veendam

Gaat u een container huren in Veendam en kunt u deze niet op eigen terrein kwijt? Check dan altijd eerst bij de gemeente of u dit alleen hoeft te melden of dat u een vergunning moet aanvragen. Op de website van de gemeente Veendam staat momenteel geen concrete informatie over de regels omtrent het tijdelijk plaatsen van objecten in de openbare ruimte en de kosten die hiermee gepaard gaan. We raden daarom aan om even contact op te nemen met de gemeente. Dit kan telefonisch op nummer 0598 652222 en per mail via info@veendam.nl. U kunt tevens een vergunningscheck doen via het online Omgevingsloket om te achterhalen of u wellicht een Omgevingsvergunning nodig heeft voor uw werkzaamheden. In verband met doorlooptijden adviseren we om dit ruim van tevoren te doen.

 

Veenendaal

Voor het plaatsen van een container in Veenendaal moet u een ontheffing aanvragen. Deze aanvraag dient u minimaal 2 weken voor de plaatsing in te dienen en is gratis. De aanvraag kun u hier indienen. Verdere informatie kunt u vinden op de website van gemeente Veenendaal.

 

Venlo

Wanneer u een container in Venlo gaat huren en u deze in de openbare ruimte wilt neerzetten, dan heeft u altijd een tijdelijke ontheffing voor het plaatsen van objecten nodig. Deze ontheffing dient minimaal 5 werkdagen van tevoren aangevraagd te worden. Dit kan het online, maar u kunt eventueel ook een afspraak maken om het aan de balie van het stadskantoor te regelen. De aanvraag moet worden voorzien van een situatieschets of plattegrond waarop duidelijk staat aangegeven waar u van plan bent om de container neer te zetten en (indien van toepassing) hoe u deze wilt gaan afzetten. Bij een positieve beoordeling van uw aanvraag ontvangt u een bevestiging per mail. De ontheffing is maximaal 3 maanden geldig. Voor meer informatie over de voorwaarden en de kosten verwijzen wij u naar de website van de gemeente Venlo.

 

Weesp

Weesp is een stadsgebied binnen de gemeente Amsterdam. Dat betekent dat u zich aan de in deze gemeente geldende regels moet houden als u een container in Weesp wilt plaatsen.

Wanneer u voldoet aan alle voorwaarden voor het plaatsen van een object, dan volstaat het om alleen een melding te doen. Dit regelt u eenvoudig online, en er zijn geen kosten aan verbonden.
Als u niet aan alle voorwaarden kunt voldoen dan dient u een zogeheten objectvergunning aan te vragen. Dit moet minimaal 10 werkdagen van tevoren gebeuren. Houdt u er rekening mee dat er naast de kosten voor het aanvragen van de objectvergunning zelf mogelijk kosten bij komen voor het plaatsen van bijvoorbeeld wegafzettingen en/of verkeersborden.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina ‘Objecten plaatsen’ op de website van de gemeente Amsterdam.

 

Zeewolde

Wilt u een container in Zeewolde huren en deze in de openbare ruimte neerzetten? Wanneer u de container neerzet op een locatie waar een voertuig mag parkeren, u de container maximaal twee weken laat staan en u aan de overige regels voor bouwcontainers plaatsen kunt voldoen, dan hoeft u geen ontheffing aan te vragen. Indien u niet aan een of meerdere regels kunt voldoen dan moet u een ontheffing voor het plaatsen van een bouwcontainer aanvragen. Hiervoor wordt in 2023 een tarief van €69,80 gehanteerd. We raden aan om de aanvraag tijdig in te dienen; u mag de container namelijk pas plaatsen als u de ontheffing van de gemeente heeft ontvangen.

Komt u ergens niet uit, dan kunt u het beste even contact opnemen met de gemeente Zeewolde.

 

Zeist

Voor Zeist geldt dat, als u de container op openbaar terrein plaatst, ten alle tijden een vergunning aangevraagd dient te worden. Bij het aanvragen van een vergunning dient u een situatietekening te overhandigen. De kosten voor (het aanvragen van) de vergunning kunt u hier vinden op de website van gemeente Zeist. Zorg dat u de vergunning minstens 8 weken van tevoren aanvraagt.

 

Zoetermeer

Voor het tijdelijk gebruik van de openbare ruimte in de gemeente Zoetermeer dient altijd geval 3 weken van tevoren een melding gedaan te worden bij de gemeente. Dat geldt ook voor wanneer u een container in Zoetermeer huurt en u deze op gemeentegrond neerzet. Wanneer u de container langer dan 3 maanden wilt laten staan of meer dan 50 m2 in beslag neemt of u niet kunt voldoen aan de algemene regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg, dan moet u eerst een vergunning aanvragen. Voor zowel meldingen als vergunningsaanvragen kunt u het online formulier Gebruik openbare ruimte invullen. Meer informatie over onder andere de voorwaarden en kosten van een containervergunning kunt u vinden op de website van de gemeente Zoetermeer.

 

Zutphen

Voordat u een container in Zutphen op gemeentelijke grond plaatst, is het verstandig om even na te gaan of u hiervoor wellicht toestemming of een vergunning voor moet (aan)vragen.

U heeft in de gemeente Zutphen in elk geval een vergunning nodig als de container:
– Langer dan 2 weken blijft staan;
– Op een parkeerplaats in het centrum, op een gehandicaptenparkeerplaats, op een fietspad, binnen 5 meter van een kruising of in een groenstrook wordt neergezet;
– Minder dan 1 meter aan ruimte overlaat op voetpaden;
– Minder dan 4 meter overlaat op rijbanen.

Is het bovenstaande niet van toepassing, dan zal een melding doorgaans volstaan. Een melding moet minimaal 5 dagen van tevoren gedaan worden – hier zijn geen kosten aan verbonden.

Een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op openbare grond dient minimaal 3 weken van tevoren ingediend te worden. De kosten voor een vergunning bedragen €48,70 (tarief 2023). Daarnaast dienen er, afhankelijk van het aantal m2 dat u gebruikt, kosten voor het gebruik van de gemeentegrond te worden voldaan.

 

Zwolle

Wanneer u in Zwolle een container in de openbare ruimte wilt neerzetten, dan moet u hiervan in elk geval een melding doen bij de gemeente. Dit kan door het online formulier voor het tijdelijk plaatsen van voorwerpen op de weg in te vullen. Het ingevulde formulier levert u samen met een situatieschets (en minimaal 3 werkdagen van tevoren) aan bij de gemeente. Als vergoeding voor het gebruik van de gemeentegrond dient u precariobelasting te betalen. Deze kosten worden als volgt berekend:

Tijdsduur (de periode dat u de container laat staan) x aantal m2 x €0,54 (tarief 2023)

Heeft u vragen over het plaatsen van een container in Zwolle of wilt u graag overleggen over de mogelijkheden? Dan kunt u het beste even contact opnemen met de wijkbeheerder van de desbetreffende wijk in Zwolle.

 
Beijercontainers.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade voortkomend uit bovenstaande informatie.
Controleer zelf bij de gemeente de regelgeving en benodigde containervergunningen in uw situatie.